BOTY BAMBINI 2007 - 2016 ... Zdravotní, sportovní a designová dětská obuv

Zdravý růst & růstové grafy

Růst je velmi citlivým ukazatelem dětského zdraví. Je to velmi složitý proces, který podléhá řadě vlivů. Je-li růst normální, bývá považován za samozřejmost. Vybočí-li jakýmkoliv směrem, stává se z něj závažný psychosociální problém. Sledování a vyhodnocování růstu je jednou z nejvýznamnějších součástí preventivní prohlídky každého dítěte. Jsme si plně vědomi výše uvedené skutečnosti a plně se s tímto ztotožňujeme. Certifikovaná dětská obuv dostupná v Boty Bambini je v přeneseném smyslu slova předpokladem správného držení těla a následně i zdravého růstu.

Doporučujeme všem rodičům, aby růst svých dětí měly pod svojí kontrolou. K těmto účelům byly vyvinuty percentilové grafy umožňující interaktivní zanesení výšky a váhy Vašeho dítěte a srovnání s reprezentativní populací stejně starých vrstevníků v České republice.

Interaktivní růstové grafy a mnohé další informace jsou k dispozici na těchto dvou specializovaných stránkách:

http://www.rustovyhormon.cz/rg/grafy.php?graphType=default

http://www.detskyrust.cz/detail.php?id=21

designed by Panavis & Panadela | contents ©2020 BOTY BAMBINI | powered by Online Shop P&Pv2.7 & Quick.Cart